Reklam
Mutlu Ural

Mutlu Ural


Spor ve Girişimcilik

19 Aralık 2019 - 14:45

Üretim faktörlerini bir araya getirerek mal ve hizmet üretme, sonucunda da kar ve zarar riskine girme sürecine girişimcilik denir. Günümüzde girişimciliğin sosyal, genç, kadın ve ticari gibi farklı boyutları bulunmaktadır. Bu süreçte amaç, yenilik(inovasyon), keşfetme ve farklı bir organizasyon ortaya çıkarmak, olmalıdır. Günümüzde girişimcilik dendiğinde sadece ticari boyut akla gelmektedir. Oysaki girişimcilik başlı başına sosyal bir ifadeyi akla getirmelidir. Hele konu spor olduğunda temelinde sosyal bir alan içermelidir. Çünkü spor dolaylı toplum  hizmetidir. Bu sebeple girişimcilik her ne kadar ticari bir gaye içerse de sosyallik içerisinde gerçekleştirilmelidir. Spor girişimciliğinin birincil gayesi sağlık sonraki ise, sosyallik olmalıdır. Bu noktada ekonomik ve sportif başarı kendiliğinden gelecektir.


Spor girişimciliğinde diğer girişimciliklerde olduğu gibi iki tür girişimci bulunmaktadır. Birincisi dış girişimci ikicisi iç girişimcidir. Dış girişimci spor ile ilgili faaliyeti ya da organizasyonu en başında kuran soncunda oluşan kar - zararı risk ve rizikoyu üstlenen kişidir. Dış girişimcinin planlama yapma kabiliyeti, yenilikçilik ayrıca keşfetme yeteneği olması gerekmektedir. Yenilikçilik ve keşif yeteneği aynı özellikler değildir. Yeniye uyum sağlamak keşif yeteneğinden farklıdır. Ayrıca spor alanında girişimcilik yapan biri yeterli seviyede alan bilgisine sahip olmalıdır. Spor alanıyla ilgili gündemi takip etmelidir. Bu noktada mezun olan öğrencilere bir tespitimi sunmak istiyorum. Bir diplomanın ömrü hangi eğitim seviyesi olursa olsun 2 yıldır, eğer kendinizi yenilemezseniz o diplomanın girişimcilik nezdinde hiçbir değeri yoktur(hatta yok hükmündedir, bazı federasyonlarımız 5 yıl sonrası mezuniyetleri geçerli saymamaktadır.). İlgili alan ne ise onunla ilgili seminer panel, kurs, forum, kongre ve sempozyumlar takip edilmelidir. Girişimcilikte 3 unsur çok önemlidir. Bunlar; disiplin, tutku ve istektir. Her şey istemekle başlar. Fakat istediğiniz her neyse onu çok iyi belirlemelisiniz. İleriki aşamada alanın detayını çok iyi bilmelisiniz. Sonrasında sabırlı olmalısınız. Bu da iyi bir disiplinle olacaktır. İşinizle biyolojik saatinizi birbirine uydurmalısınız. Spor alanında erken kalkmak çok önemlidir. İşin günlük planını bir gün önceden ve sabah yapmak çok önemlidir. Sporla ilgili bir meslek çok sevmeden ve gönül bağı olmadan yapılamaz. Spor girişimciliğinde iletişim çok iyi olmalı ve olumlu düşünmelisiniz. Günümüzde asık surat sert muamele anlayışı bitmiştir(Bu muameleyi yapan yöneticiler işini bilmeyip, bilmediğini belli etmemeye çalışanlardır). Artık girişimciler vizyoner olmalıdır. İleride atacakları adımları çok iyi düşünmelidirler. Ekonomik, sosyal ve kültürel anlamda ileriyi görendir. Girişimci kurduğu kurumun bölgedeki misyonunu ve verdiği hizmetlerin önemliliğini çok iyi bilmelidir.


Girişimcide bulunması gereken özelliklerin yanında bir de iç girişimci kavramını irdelemek gereklidir. Özellikle spor alanında çok büyük bir öneme sahip olan iç girişimciler, kurumun güçlenmesi anlamında çok büyük öneme sahiptirler. Hatta kulüp ve spor kuruluşları iç girişimci bulmak zorundadır. Özellikle altyapı koordinatörleri, idari menejerler, sportif direktörler ve antrenörler aslında bir iç girişimcidir. Bu alanda yaptıkları uygulama ve gündem takipleri ile ön plana çıkmaktadırlar. Günümüzde iyi bir danışmandan ziyade iç girişimciye ihtiyaç bulunmaktadır. “Danışman bireysel fayda sağlar, iç girişimci kurumsal fayda sağlar.” Bu kişiler sahanın ya da alanın devamlı içerisinde kalarak liderlik özelliğini göstermektedirler. Bu uzmanların sadece eğitimli kişilerden seçilmesi yeterli olmaz. Saha, eğitim ve ekonomi bilgisi olan kişilerden tercih edilmelidir. Özetle; “Sahanın tozunu yuttuğu gibi eğitimin kalemini kullanmış ve ekonomiden nasibini almış tecrübede olmalıdırlar.” İç girişimci olarak güvenilen kişilerde bu ayakların hiçbiri eksik olmamalıdır. Bunun yanında iç girişimci herhangi bir personel de olabilir. Bu açıdan seçilen personelde yenilikçilik ve kesif düşüncesi önemli bir özellik halini almıştır. Günümüzde iyi bir girişimcilik destekleyici, iç girişimcilik ise güçlendiricidir.


Ülkemizde spor alanlarının özellikle özel sektör(özel kesim) tarafından inşaa edilerek sporun yayılmasında devlete destek olması gerekmektedir. Bu açıdan girişimcilikte hem doğru karar verilmesi hem de bu alanlara yönelik eğitimlerin verilmesi gerekmektedir. Unutulmamalıdır ki kaynakların doğru kullanılması ve değerlendirilmesinde bilgili ve doğru karar veren girişimcilerin payı çok büyüktür.

Herkese sağlıklı, mutlu ve sporla dolu haftalar dilerim.

Esenlikle kalın…       

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum